پروژه های کلین روم طراحی و اجرا شده توسط این شرکت

 

  • طراحی واجراپروژه کلین روم توربین گازی مپنا لامینار فلو با کلاس Dبا گرادیان دمای 2/0 درجه سانتیگراد وتالرنس دمای 0.5+ درجه سانتی گراد دارای تایید شرکت زیمنس وآنسالدو آلمان وایتالیا.

  • اجرای پروژه کلین روم فیلینگ آمپول داروسازی استریل رشت ( کاسپین تامین)
  • اجرای پروژه کلین روم داروسازی روزدارو واحدغرب سالنهای ساخت  انتی بیوتیک و انتی ویروس.
  • طراحی و اجرای پروژه کلین روم داروسازی ناژو استریل چشمی.
  • پروژه کلین روم داروسازی روزدارو طرح توسعه کلاس B,A ( در حال اجرا).
  • طراحی دوواحد میکروبیولوژی باکلاس C  در داروسازی روزدارو واحد شرق و غرب.
  • مشاورشرکت داروسازی بهوزان در خصوص ایجاد شرایط کلاس تمیز وطرح توسعه.
  • پروژه کلین روم داروسازی ابوریحان.
  • پروژه کلین روم ساخت مواد کامپوزیت مجتمع تحقیقاتی فجر صنایع دفاع.

 

 

 

S5 Box

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.